Ron

Created at: 2022-08-23 20:22:31
Ron remains a part of us, some associate it with a piece of the heart that has been torn off. We are the opposite.
Ron will live


You surely know the hard moments and for sure, like us, you are wondering: "why has no one prepared us for this"? "
Well i'ts hard. That is the true. unless You;re not a human - but something like android, robot , machine without filling and process ofthinking.

Ronald  pozostaje częcią nas, niektórzy utorzsamiają to z wyrwanym kawałka serca My przeciwnie
Ron jest częścią niezaprzeczalnie naszycj bio-chemicznych układów. Dlatego żyje w nas
to My żyjemy o nim
Jest gdzieś gdzieś.
     Nic więcej

Znacieacie na pewno ciężkie momenty i za pewne jak my zastanawiliscie się wówczas : " dlaczego nikt nas na to nie przygotował ? ha?  nieicznym gratuluje przygotowania o ile jest to w ogóle możliwe.
Nie wdając się za naddto w filozoficzne rozważania, zapraszam raczej do oglądania :