Słowa z ładunkiem i bez adunku. Nie ważne czy minus czy plus. Waga nie działa w sferze spontanu.

Created at: 2022-04-05 14:09:08

Pragnę funu !
Porannego spontanu
Wycieczki
ucieczki od złego  ego
powrotu do całego - mojego
bycia
życia
szycia uczuć pod wymiary


zorumiesz mnie kolego ?